Vijeće Europske unije

 

 

Vijeće Europske unije, koje se neslužbeno naziva i Vijeće EU-a, sastoji se od nacionalnih ministara svih država članica koji donose zakonodavstvo i usklađuju politike.

Što Vijeće EU-a radi?

  1. pregovara o zakonodavstvu EU-a i donosi ga zajedno s Europskim parlamentom na temelju prijedloga Europske komisije
  2. koordinira politike država članica EU-a
  3. razvija vanjsku i sigurnosnu politiku EU-a na temelju smjernica Europskog vijeća
  4. sklapa sporazume između EU-a i drugih država ili međunarodnih organizacija
  5. donosi godišnji proračun EU-a zajedno s Europskim parlamentom.

 

Tko su članovi Vijeća?

Ne postoje stalni članovi. Na svaku sjednicu Vijeća svaka država šalje ministre zadužene za područje politike o kojem se raspravlja, primjerice ministra okoliša na sjednice o okolišu. Tada će se sjednica zvati „Vijeće za okoliš”.

 

Tko predsjedava sjednicama?

Vijeće ministara za vanjske poslove ima stalnoga predsjedavajućeg – visokoga predstavnika za vanjsku i sigurnosnu politiku.

Svim drugim sjednicama Vijeća predsjedava odgovarajući ministar države koja trenutačno predsjedava EU-om.

Primjerice, svim sjednicama Vijeća za okoliš tijekom estonskoga predsjedavanja predsjedavat će estonski ministar za okoliš.

Vijeće Europske unije: https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/council-eu_hr

 

EUROPE DIRECT Šibensko-kninske županije

  Ulica Narodnog preporoda 4, Šibenik

  +385 022 246 581

  stipe.spanja@rra-sibenik.hr


Copyright © 2023   •   www.edic-sibenik.eu   •   Sva prava pridržana   •   Izrada: MEDIAN