Europsko vijeće

 

 

Sastanci Europskoga vijeća u osnovi su sastanci na vrhu čelnika država članica koji na njima odlučuju o općim političkim prioritetima i velikim inicijativama. Godišnje se obično održavaju otprilike četiri sastanka, kojima predsjedava stalni predsjednik.

 

Što Vijeće radi?

Vijeće ima dvostruku ulogu – određuje opći smjer političkoga djelovanja i prioritete EU-a te se bavi složenim ili osjetljivim pitanjima koja nije moguće riješiti na nižim razinama međ‘udržavne suradnje.

Iako je utjecajno u smislu donošenja plana političkoga djelovanja EU-a, nema ovlasti za donošenje zakonodavnih propisa.

 

Tko sudjeluje u njegovu radu?

Europsko vijeće sastoji se od šefova država ili vlada svih zemalja EU-a, predsjednika Komisije i predsjednika Europskoga vijeća, koji predsjedava sastancima. Na sastancima sudjeluje i visoki predstavnik EU-a za vanjske poslove i sigurnosnu politiku  .

 

Tko je predsjednik Europskoga vijeća?

Charles Michel je predsjednik Europskog vijeća. Njegov mandat započeo je 1. prosinca 2019. godine.

 

Kada i gdje se Vijeće sastaje?

Dva puta svakih šest mjeseci, iako njegov predsjednik može sazvati poseban sastanak ako je to potrebno. Sastanci se obično održavaju u Bruxellesu.

 

Kako se donose odluke?

Europsko vijeće odluke donosi konsenzusom, osim ako osnivačkim ugovorima nije određeno drugačije. U nekim slučajevima odluke se donose jednoglasno ili kvalificiranom većinom, ovisno o odredbama Ugovora.

Predsjednik Europskoga vijeća, predsjednik Europske komisije te visoki predstavnik EU-a za vanjske poslove i sigurnosnu politiku nemaju pravo glasa.

 

Povijest

Počeci Europskoga vijeća sežu do 1974., kada je služilo kao forum za neslužbene rasprave čelnika država članica. Brzo se razvilo u tijelo koje određuje ciljeve i prioritete europskoga bloka.

Službeni status dobilo je 1992., a 2009. postalo je jedna od sedam službenih institucija EU-a.

Europsko vijeće: https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-council_hr

 

EUROPE DIRECT Šibensko-kninske županije

  Ulica Narodnog preporoda 4, Šibenik

  +385 022 246 581

  stipe.spanja@rra-sibenik.hr


Copyright © 2024   •   www.edic-sibenik.eu   •   Sva prava pridržana   •   Izrada: MEDIAN