Europska komisija

 

 

Europska komisija jedna je od glavnih institucija Europske unije. Ona zastupa i podupire interese EU-a kao cjeline. Sastavlja prijedloge za nove europske propise. Upravlja svakodnevnom provedbom politika EU-a i trošenjem sredstava EU-a.

 

Sastav

27 povjerenika, po jedan iz svake zemlje EU-a, čini političko vodstvo Komisije. Mandat povjerenika traje pet godina. Predsjednik svakomu povjereniku dodjeljuje nadležnost za određena područja politike.

Predsjednik Europske komisije trenutno je Ursula von der Leyen.

Predsjednika kandidira Europsko vijeće. Vijeće izabire i ostale povjerenike u dogovoru s kandidiranim predsjednikom.

Izbor svih povjerenika, uključujući predsjednika, mora odobriti Europski parlament. Kada preuzmu dužnost, povjerenici i predsjednik i dalje odgovaraju Parlamentu, koji jedini može smijeniti Komisiju.

Za obavljanje svakodnevnih poslova Komisije brine se njezino osoblje – administratori, pravnici, ekonomisti, pismeni i usmeni prevoditelji, tajničko osoblje itd. – organizirano u službe koje se nazivaju glavne uprave (GU)

 

Svrha

Komisija zastupa i podupire interese EU-a kao cjeline. Nadgleda i provodi politike EU-a:

  1. predlaganjem novih propisa Parlamentu i Vijeću
  2. upravljanjem proračunom EU-a i dodjelom sredstava
  3. provedbom zakonodavstva EU-a (u suradnji sa Sudom EU-a)
  4. zastupanjem EU-a u međunarodnim odnosima, primjerice u pregovorima o sporazumima između EU-a i drugih zemalja.

 

Mjesto

Sjedište Komisije nalazi se u Bruxellesu i Luxembourgu. Komisija ima urede u svakoj državi članici EU-a te delegacije u glavnim gradovima zemalja diljem svijeta.

Europska komisija: http://ec.europa.eu/index_hr.htm

Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj: https://ec.europa.eu/croatia/home_hr

Izvor: http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/european-commission/index_hr.htm

Više informacija na: http://www.edic-sibenik.eu/stranice/institucije-i-ostala-tijela-eu/16.html

 

EUROPE DIRECT Šibensko-kninske županije

  Ulica Narodnog preporoda 4, Šibenik

  +385 022 246 581

  stipe.spanja@rra-sibenik.hr


Copyright © 2024   •   www.edic-sibenik.eu   •   Sva prava pridržana   •   Izrada: MEDIAN