Europska komisija

 

 

Europska komisija jedna je od glavnih institucija Europske unije. Ona zastupa i podupire interese EU-a kao cjeline. Sastavlja prijedloge za nove europske propise. Upravlja svakodnevnom provedbom politika EU-a i trošenjem sredstava EU-a.

 

Sastav

27 povjerenika, po jedan iz svake zemlje EU-a, čini političko vodstvo Komisije. Mandat povjerenika traje pet godina. Predsjednik svakomu povjereniku dodjeljuje nadležnost za određena područja politike.

Predsjednik Europske komisije trenutno je Ursula von der Leyen.

Predsjednika kandidira Europsko vijeće. Vijeće izabire i ostale povjerenike u dogovoru s kandidiranim predsjednikom.

Izbor svih povjerenika, uključujući predsjednika, mora odobriti Europski parlament. Kada preuzmu dužnost, povjerenici i predsjednik i dalje odgovaraju Parlamentu, koji jedini može smijeniti Komisiju.

Za obavljanje svakodnevnih poslova Komisije brine se njezino osoblje – administratori, pravnici, ekonomisti, pismeni i usmeni prevoditelji, tajničko osoblje itd. – organizirano u službe koje se nazivaju glavne uprave (GU)

 

Svrha

Komisija zastupa i podupire interese EU-a kao cjeline. Nadgleda i provodi politike EU-a:

  1. predlaganjem novih propisa Parlamentu i Vijeću
  2. upravljanjem proračunom EU-a i dodjelom sredstava
  3. provedbom zakonodavstva EU-a (u suradnji sa Sudom EU-a)
  4. zastupanjem EU-a u međunarodnim odnosima, primjerice u pregovorima o sporazumima između EU-a i drugih zemalja.

 

Mjesto

Sjedište Komisije nalazi se u Bruxellesu i Luxembourgu. Komisija ima urede u svakoj državi članici EU-a te delegacije u glavnim gradovima zemalja diljem svijeta.

Europska komisija: http://ec.europa.eu/index_hr.htm

Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj: https://ec.europa.eu/croatia/home_hr

Izvor: http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/european-commission/index_hr.htm

Više informacija na: http://www.edic-sibenik.eu/stranice/institucije-i-ostala-tijela-eu/16.html

 

EUROPE DIRECT Šibensko-kninske županije

  Ulica Narodnog preporoda 4, Šibenik

  +385 022 246 581

  stipe.spanja@rra-sibenik.hr


Copyright © 2023   •   www.edic-sibenik.eu   •   Sva prava pridržana   •   Izrada: MEDIAN