Info dani - Interreg Italy-Croatia

 

  19.12.2022, 13:56h

  23 fotografija

Informativni dan u sklopu kojeg su predstavljeni ciljevi i sadržaj novog programa prekogranične suradnje Interreg Italija - Hrvatska održan je 15. prosinca 2022. godine u dvorani Adriatic Business Centra a bio je namijenjen svih tijelima javne vlasti i ostalim prihvatljivim prijaviteljima.

EUROPE DIRECT Šibensko-kninske županije

  Ulica Narodnog preporoda 4, Šibenik

  +385 022 246 581

  stipe.spanja@rra-sibenik.hr


Copyright © 2023   •   www.edic-sibenik.eu   •   Sva prava pridržana   •   Izrada: MEDIAN