Filmska radionica - Od ideje do realizacije

 

  21.11.2023, 09:47h

  14 fotografija

Filmska radionica organizirana je u sklopu projekta EUROPE DIRECT Šibensko-kninske županije. 

Tema radionice bila je: 10 godina članstva Hvatske u EU. 

EUROPE DIRECT Šibensko-kninske županije

  Ulica Narodnog preporoda 4, Šibenik

  +385 022 246 581

  stipe.spanja@rra-sibenik.hr


Copyright © 2023   •   www.edic-sibenik.eu   •   Sva prava pridržana   •   Izrada: MEDIAN