Cikloturizam i EuroVelo 8 ruta u Jadranskoj Hrvatskoj

 

  19.12.2022, 13:48h

  15 fotografija

Panel raspravi priključili su se renomirani predstavnici sektora u Europskoj uniji i Hrvatskoj, a govorilo se o dosadašnjim aktivnostima provedenim po pitanju uspostave EuroVelo rute u europskom zemljama, aspektu prometne sigurnosti, relevantne signalizacije, opreme a naposlijetku i mogućnostima financiranja projekata u području cikloturizma iz nacionalnih i europskih izvora financiranja.

EUROPE DIRECT Šibensko-kninske županije

  Ulica Narodnog preporoda 4, Šibenik

  +385 022 246 581

  stipe.spanja@rra-sibenik.hr


Copyright © 2023   •   www.edic-sibenik.eu   •   Sva prava pridržana   •   Izrada: MEDIAN