Cikloturizam i EuroVelo8 ruta u Jadranskoj Hrvatskoj

 

  Početak: 16.12.2022, 11:30h

  Završetak: 16.12.2022, 13:00h

  Lokacija: Adriatic Business Centar, Narodnog preporoda 4, Å ibenik

Panel rasprava na temu cikloturizma odnosno realizacije projekta EuroVelo 8 - Mediteranske rute u Jadranskoj Hrvatskoj koju Razvojna agencija Šibensko-kninske županije, u petak 16.12. 2022. g. organizira putem svog Europe Direct Centra.
 
Panel rasprava održati će se u Adriatic Business Centru, na adresi Narodnog preporoda 4 u Šibeniku u 11.30 sati, nakon radnog sastanka zatvorenog tipa za regionalne koordinatore i predstavnike relevantnih ministarstava, a fokusirati će se na razne aspekte implementacije ove biciklističke rute u Jadranskoj Hrvatskoj.
 
Panel raspravi priključiti će se renomirani predstavnici sektora u Europskoj uniji i Hrvatskoj, a govoriti će o dosadašnjim aktivnostima provedenim po pitanju uspostave Eurovelo ruta u europskom zemljama, aspektu prometne sigurnosti, relevantne signalizacije, opreme a naposlijetku i mogućnosti financiranja ciklo-projekata iz nacionalnih i europskih izvora financiranja.
 
Radujemo se Vašem sudjelovanju na dogaÄ‘aju i molimo da Vaš dolazak potvrdite elektroničkim putem na email adresu: stipe.spanja@rra-sibenik.hr.
# Dokument: Format: Veličina:
agendacikloturizamieurovelo8rutaujadranskojhrvatskoj pdf 168.83 KB

 

EUROPE DIRECT Šibensko-kninske županije

  Ulica Narodnog preporoda 4, Šibenik

  +385 022 246 581

  stipe.spanja@rra-sibenik.hr


Copyright © 2023   •   www.edic-sibenik.eu   •   Sva prava pridržana   •   Izrada: MEDIAN