EU izvori financiranja

 

 

EU fondovi

 1. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU: https://razvoj.gov.hr/
 2. Europski strukturni i investicijski fondovi: https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/
 3. Funding and tenders opportunities portal: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
 4. Središnja agencija za financiranje i ugovaranje: https://www.safu.hr/hr

 

Programi Unije za razdoblje 2014. - 2020.

Programi Unije predstavljaju integrirani niz aktivnosti koje usvaja Europska unija u svrhu promicanja suradnje između država članica u različitim područjima povezanim sa zajedničkim politikama EU.

Svaki program ima posebnu pravnu osnovu i različita provedbena pravila, koji su određeni posebnim zakonodavnim okvirom za svaki od programa (osnivajuće uredbe EU).

Financijski nadzor ili reviziju provode ili nadziru Europska komisija, OLAF i Europski revizorski sud.

Više o programima Europske unije saznajte na poveznici.

 

Nadležne institucije za sudjelovanje Hrvatske u Programima Unije 2014. - 2020. 

 • Obzor 2020 (Horizon 2020) - program Europske unije za istraživanje i inovacije za razdoblje od 2014. do 2020. 
 • Kreativna Europa - sedmogodišnji je program namijenjen kulturnom i audiovizualnom sektoru u okviru kojeg se nalaze dva zasebna potprograma – potprogram Kultura i potprogram MEDIA.
 • COSME–program Europske unije za poticanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća
 • Europa za građane - Svrha Programa Europa za građane jest poticati razvoj aktivnog europskog građanstva davanjem financijskih potpora organizacijama koje rade na osnaživanju osjećaja europskog identiteta i pripadnosti Europskoj uniji kroz umrežavanje i razmjenu znanja, iskustava, tradicija i vizija napretka. 
 • Erasmus+: Novi program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport za razdoblje 2014. - 2020.
 • EaSI - Program Europske unije za zapošljavanje i socijalne inovacije
 • PROGRESS - Program unije za zapošljavanje i socijalnu solidarnost
 • INICIJATIVA ZA ZAPOŠLJAVANJE MLADIH i GARANCIJA ZA MLADE - Garancija za mlade je novi pristup u rješavanju pitanja nezaposlenosti mladih osoba, kojim se sve osobe mlađe od 25 godina (u RH mlađe od 30 godina!) nastoji što brže aktivirati na tržištu rada.
 • LIFE 2014-2020 – Europski financijski instrument za okoliš i klimatske akcije.
 • Zdravlje za rast – Ovaj program EU financira ciljeve zdravstvene strategije Europske unije.

 

EUROPE DIRECT Šibensko-kninske županije

  Ulica Narodnog preporoda 4, Šibenik

  +385 022 246 581

  stipe.spanja@rra-sibenik.hr


Copyright © 2024   •   www.edic-sibenik.eu   •   Sva prava pridržana   •   Izrada: MEDIAN