Predstavnici četiriju poljskih općina posjetili Šibenik

 

  09.06.2016, 14:06h

  4 fotografija

EUROPE DIRECT Šibensko-kninske županije

  Ulica Narodnog preporoda 4, Šibenik

  +385 022 246 581

  stipe.spanja@rra-sibenik.hr


Copyright © 2021   •   www.edic-sibenik.eu   •   Sva prava pridržana   •   Izrada: MEDIAN