Znate li što je to strategija za bioraznolikost do 2030?

 

Strategija EU-a za bioraznolikost do 2030. je sveobuhvatni, ambiciozni i dugoročni plan za zaštitu prirode i zaustavljanje degradacije ekosustava.

 

  27.10.2021 | 12:06h

 

Strategija za bioraznolikost ključni je dio Europskog zelenog plana čija je misija učiniti Europu prvim klimatski neutralnim kontinentom!

Koje ciljeve Strategija za bioraznolikost želi ostvariti?

Strategijom za bioraznolikost želi se omogućiti da se europska bioraznolikost do 2030. počne oporavljati u korist ljudi, klime i planeta.

U kontekstu nakon pandemije bolesti COVID-19 strategijom se želi izgraditi otpornost naših društava na buduće prijetnje kao što su:

  • utjecaj klimatskih promjena;
  • šumski požari;
  • nesigurnost opskrbe hranom;
  • izbijanja bolesti – među ostalim zaštitom divlje faune i flore te borbom protiv nezakonite trgovine divljom faunom i florom.

Koje su to konkretne mjere koje će EU poduzeti?

  • Uspostava veće mreže zaštićenih područja na kopnu i na moru na razini EU-a;
  • Pokretanje plana EU-a za obnovu prirode;
  • Uvođenje mjera koje će omogućiti potrebnu temeljitu promjenu i
  • Uvođenje mjera za rješavanje globalnih pitanja u pogledu bioraznolikosti.

Više o EU strategiji za bioraznolikost možete pronaći na stranicama Europske komisije.

 

 

EUROPE DIRECT Šibensko-kninske županije

  Ulica Narodnog preporoda 4, Šibenik

  +385 022 246 581

  stipe.spanja@rra-sibenik.hr


Copyright © 2021   •   www.edic-sibenik.eu   •   Sva prava pridržana   •   Izrada: MEDIAN