Prilika za mlade - Organiziraj proslavu Dana Europe u Hrvatskoj!

 

Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj poziva mlade na dostavu prijedloga za organizaciju proslave Dana Europe u Hrvatskoj!

 

  12.01.2022 | 14:25h

 

U sklopu Europske godine mladih, koja ima za cilj aktivno uključiti mlade u izgradnju bolje budućnosti Europe, koja će biti zelenija, digitalnija i uključivija, te im pružiti bolje i brojnije prilike za budućnost, Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj poziva sve mlade osobe između 16 i 27 godina da se prijave na natječaj za organizaciju proslave Dana Europe u Hrvatskoj.
Prijavitelji trebaju dostaviti svoj idejni i kreativni prijedlog u obliku prezentacije koji će sadržavati prijedlog jedne ili više aktivnosti kojima će se proslaviti Dan Europe.
Prijedlozi moraju biti povezani s temama i politikama Europske komisije i obuhvaćati pitanja koja najviše zaokupljaju mlade, kao što su ravnopravnost i uključivost, održivost, mentalno zdravlje i dobrobit te kvalitetno zapošljavanje.

Svoje prijedloge aktivnosti za proslavu Dana Europe svi zainteresirani mogu poslati u obliku prezentacije najkasnije do 12. veljače do 12 sati na adresu e-pošte comm-rep-zag-events@ec.europa.eu. 

Više informacija na stranicama Predstavništva Europske komisije u HR.

 

EUROPE DIRECT Šibensko-kninske županije

  Ulica Narodnog preporoda 4, Šibenik

  +385 022 246 581

  stipe.spanja@rra-sibenik.hr


Copyright © 2022   •   www.edic-sibenik.eu   •   Sva prava pridržana   •   Izrada: MEDIAN