Poziv za iskaz interesa za dodjelu financijske potpore za program

 

 

  16.04.2015 | 08:29h

 

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavljuje Poziv za iskaz interesa za dodjelu financijske potpore za program "Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije" za 2015. godinu u svrhu dodjele financijskih potpora za edukativne aktivnosti koje se provode u svrhu jačanja ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije.

Cilj ovog programa je ojačati ljudske kapacitete u upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i agencijama za bolju pripremu i provedbu razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz EU fondova.

Više detalja i uvjete poziva možete pronaći na linku.

 

EUROPE DIRECT Šibensko-kninske županije

  Ulica Narodnog preporoda 4, Šibenik

  +385 022 246 581

  stipe.spanja@rra-sibenik.hr


Copyright © 2022   •   www.edic-sibenik.eu   •   Sva prava pridržana   •   Izrada: MEDIAN