Nova strategija EU-a za zaštitu i jačanje položaja djece u internetskom svijetu

 

Cilje je nove Europske strategije za bolji internet za djecu da internetski sadržaji i usluge budu lako dostupni, dobno primjereni, informativni te izrađeni u najboljem interesu djece.

 

  25.05.2022 | 12:24h

 

U posljednjih deset godina digitalne tehnologije i način na koji se djeca njima koriste uvelike su se promijenili. Većina djece pametne telefone koristi svakodnevno i gotovo dvostruko više nego prije deset godina. Koriste ih i od mnogo mlaÄ‘e dobi. Suvremeni ureÄ‘aji djeci pružaju prilike i koristi jer im omogućuju interakciju, učenje na internetu i zabavu. MeÄ‘utim, te koristi sa sobom donose rizike kao što su opasnost od izloženosti dezinformacijama, kiberzlostavljanju te štetnim i nezakonitim sadržajima, od čega djeca trebaju biti zaštićena.

Dubravka Šuica, potpredsjednica za demokraciju i demografiju, izjavila je: Nova strategija za bolji internet za djecu omogućit će djeci jednaka prava na internetu i izvan njega. Nijedno dijete ne smije biti zapostavljeno bez obzira na zemljopisno, ekonomsko i osobno podrijetlo. Svu djecu treba zaštititi, podržati i poštovati na internetu. Ovom strategijom postavljamo i visoke sigurnosne standarde te u cijelom svijetu promičemo jačanje položaja djece i njihovo aktivno sudjelovanje u digitalnom desetljeću.

Načela i stupovi strategije  

U novoj europskoj strategiji za bolji internet za djecu utvrđuje se vizija digitalnog desetljeća za djecu i mlade koja se temelji na tri ključna stupa:

1. Sigurna digitalna iskustva za zaštitu djece od štetnih i nezakonitih sadržaja, ponašanja i opasnosti na internetu te kako bi se bolje osjećala u sigurnom i dobno primjerenom digitalnom okruženju.

2. Digitalno osnaživanje kako bi djeca stekla potrebne vještine i kompetencije za donošenje odluka koje se temelje na znanju i informacijama te sigurno i odgovorno izražavanje u internetskom okruženju.

3. Aktivno sudjelovanje, poštovanje djece tako da im se omogući utjecaj na digitalno okruženje i više aktivnosti pod dječjim vodstvom kako bi se potaknula inovativna i kreativna sigurna digitalna iskustva.

Više o novoj strategiji saznajte na poveznici. 

 

EUROPE DIRECT Šibensko-kninske županije

  Ulica Narodnog preporoda 4, Å ibenik

  +385 022 246 581

  stipe.spanja@rra-sibenik.hr


Copyright © 2023   •   www.edic-sibenik.eu   •   Sva prava pridržana   •   Izrada: MEDIAN