Cikloturizam i EuroVelo8 ruta u Jadranskoj Hrvatskoj

 

Događanje organizira Razvojna agencija Šibensko-kninske županije putem svog Europe Direct Centra.

 

  05.12.2022 | 09:30h

 

Europe Direct Šibensko-kninske županije krajem godine organizira još jedno događanje za javnost.

Događanje će se sastojati od 2 dijela:

  1. radni sastanak zatvorenog tipa za predstavnike regionalnih koordinatora 7 jadranskih županija i 
  2. panel rasprava otvorena za javnost.

Prvi dio događanja okupiti će sve relevantne dionike na nacionalnoj i županijskoj razini iz svih sedam jadranskih županija koji će na radnom sastanku razgovarati o mogućnostima valorizacije EuroVelo 8 rute u dijelu koji prolazi kroz Hrvatsku na način da se ta europska biciklistička ruta dodatno upotpuni sadržajem i uslugama, zaživi na većoj razini i marketinški pozicionira kao jedna od najboljih i najljepših biciklističkih ruta u Europi. S obzirom da je primjetan sve veći trend porasta cikloturizma i gostiju koji preferiraju ovakav način putovanja, EuroVelo 8 pruža veliku priliku i mogućnost za Hrvatsku da se bolje pozicionira na biciklističkoj karti svijeta.

Drugi dio događanja obuhvatiti će panel raspravu otvorenu za javnost na temu: Cikloturizam i EuroVelo 8 ruta u Jadranskoj Hrvatskoj. Panel rasprava okupiti će govornike na europskoj i nacionalnoj razini, predstavnike ministarstava, Europske biciklističke federacije i ostale koji će dati svoj osvrt i viđenje budećeg razvoja cikloturizma u Hrvatskoj. 

Događanje će se održati u Adriatic Business Centru, na adresi Narodnog preporoda 4 u Šibeniku u petak, 16.12. s početkom u 11:30 sati. 

Detaljan program događanja pronađite u prilogu članka.

# Dokument: Format: Veličina:
agendacikloturizamieurovelo8rutaujadranskojhrvatskoj pdf 168.83 KB

 

EUROPE DIRECT Šibensko-kninske županije

  Ulica Narodnog preporoda 4, Šibenik

  +385 022 246 581

  stipe.spanja@rra-sibenik.hr


Copyright © 2023   •   www.edic-sibenik.eu   •   Sva prava pridržana   •   Izrada: MEDIAN